Ferry booking to Viking market – Information from Viking Line

Information from Viking Line: Some vehicle combinations are already starting to become fully booked during the market week.
Remember to get the ferry booked in time, so you don’t end up on the shore. Merchants and vikings: Remember to fill in and send the final application form, that you have recived a link to, and state clearly which ferry company you wish to travel with if you want/need Fibula to book the ferry for you. If you haven’t received an answer from Fibula on the first inquiry form or e-mail, please send a reminder to aland-vikingar[at]aland.net and we will check it and get back to you.

Tietoa Viking Linelta: Osa ajoneuvoyhdistelmistä ovat kohta täyteenvarattuja markkinaviikolla.
Muistakaa siis saada laivavarauksenne tehtyä hyvissä ajoin. Myyjät ja viikingit: Muistakaa täyttää ja lähettää lopullinen ilmoittautumislomake, jonka linkin olette saaneet, ja ilmoittakaa huolellisesti millä laivayhtiöllä haluatte matkustaa, jos haluatte/tarvitsette että Fibula varaa laivamatkanne. Jos ette ole saaneet Fibulalta vastausta ensimmäiseen lomakkeeseen tai sähköpostiin, lähettäkää muistutus osoitteeseen aland-vikingar[at]aland.net niin tarkistamme asian ja palaamme.