Höstmöte 7.11.2017

Fornföreningen Fibula håller Höstmöte tisdagen den 7 november kl. 19.00 i Gamla Husmodersskolan i Kvarnbo. Stadgeenliga förhandlingar. Servering.