Intresseformulär Vikingamarknad 2018

Intresseförfrågan Vikingamarknaden i Saltvik 26-28.7.2018 – Inquiry to the Viking market in Saltvik 26-28.7.2018
Skicka in en intresseförfrågan om deltagande på Vikingamarknaden i Saltvik 2018 senast den 30 mars 2018. Notera att denna intresseförfrågan INTE är en anmälan. Fornföreningen Fibula tar kontakt med eventuella följdfrågor om dina produkter/hantverk/showfighting och skickar åt dig sedan det bindande anmälningsformuläret. Anmälan görs i separat formulär efter att intresseförfrågan blivit godkänd.

Notera att krav för försäljare och hantverkare är genuina hantverk förankrade i vikingatid. Moderna produkter godkänns inte, även om de är handgjorda. Bilder på produkterna ska skickas in, antingen med webblänk i formuläret nedan eller per e-post efter att Fibulas bokningsansvariga har tagit kontakt. Detta gäller särskilt nya försäljare och hantverkare som inte tidigare deltagit på vår marknad.

Send an inquiry to participate on the Viking Market in Saltvik 2018 latest on 30 March 2018. Please note that this inquiry is NOT a binding booking. Fornföreningen Fibula will contact you with possible further questions about your products/hand craft/showfighting and will after this send you the binding booking form.

Please note that as a merchant or craftsman/-woman your products must have a connection to the viking age. Modern products are not qualified on our viking market, even if they are hand made. Pictures of your producs must be sent in, either with a working web link in the form below or by sending pictures via e-mail after Fibula has responded to your inquiry. This is especially important for new merchants and craftsmen/-women who have not been at our market before.

Kontaktpersonens för- och efternamn. Full name to the contact person
Kontaktpersonens telefonnummer, inklusive landskod. The contact person's telephone number, including country code.
Beskriv produkterna du säljer eller vilket hantverk du vill utföra på marknaden, eller annan form av deltagande du är intresserad av. Please describe the products you are selling or which hand craft you will be doing during the market, or other kind of participation you are offering.
Länka till webbsida, facebooksida, el.dyl. där du har tydliga bilder på dina produkter. Please add a link to your web page, facebook page or similar, where you have clear pictures of your products.
Hyra: 100 euro/3 dagar. Rent: 100 euro/3 days
Meddela antal personer, tältstorlek(ar) och totalt utrymmesbehov. Bor du/ni i tältet på marknadsområdet eller utanför vikingabyn? / Please let us know how many persons, the size of the tent(s)/market stall and the total space in meters you would need. Are you living in your sales tent in the market area or on the camping area outside the viking village?