Intresseanmälan Vikingamarknad 2019

Intresseanmälan Vikingamarknaden i Saltvik 25-27.7.2019

OBS! Ny mailadress: marknad(at)fibula.ax 
Är du intresserad av att delta på Vikingamarkanden i Saltvik som försäljare, hantverkare eller gästande viking?

Skicka in en intresseförfrågan om deltagande på Vikingamarknaden i Saltvik 2019 per mail senast den 30 mars 2019. Fornföreningen Fibula tar kontakt med eventuella följdfrågor och skickar åt dig sedan bekräftelse på deltagarplats samt ytterligare information.

Notera att krav för försäljare och hantverkare är genuina hantverk förankrade i vikingatid. Moderna produkter godkänns inte, även om de är handgjorda. Fornföreningen Fibula förbehåller sig rätten att välja försäljare och deltagare till marknaden.

Kom ihåg:

  • Bilder på dina produkter som bilaga i e-post eller länk till hemsida/Facebooksida. Ifall du inte deltagit tidigare eller har nya produkter.
  • Bilder på marknadstält samt tidsenlig klädsel
  • Önskat utrymmesbehov samt tältmodell (bredd x djup i meter)

Inquiry to the Viking market in Saltvik 25-27.7.2019

Note! New e-mail: market(at)fibula.ax
Are you interested in participating at the Viking Market in Saltvik as a merchant, craftsman/craftswoman or visiting viking?

Send an inquiry to participate on the Viking Market in Saltvik 2019 via e-mail latest on 30 March 2019. Fornföreningen Fibula will contact you with possible further questions and will after this send you the confirmation for participation along with more information.

Please note that as a merchant or craftsman/-woman your products must have a connection to the viking age. Modern products are not qualified on our viking market, even if they are hand made. Fornföreningen Fibula has the right to choose the merchants and participants to the market.

Remember:

  • Pictures of your producs either as attachment in your e-mail or with a web link/Facebook link. Important for all new merchants and if you have new products.
  • Pictures of your market tent and your viking age clothing.
  • The amount of space you wish to have and your tent model (width x depth in meters)