Höstmöte 2022!

Tisdagen den 8 november kl19:00 välkomnar Fornföreningen Fibula alla medlemmar till höstmöte i medlemshallen i Vikingabyn.

Stadgeenliga ärenden ska gås igenom och beslutas.

Välkomna!