Höstmöte 29.11

Fornföreningen Fibula håller Höstmöte den 29 november kl 19.00 i Gamla Husmodersskolan. Stadgeenliga förhandlingar. Servering.