Bli medlem

Medlemsavgiften i Fornföreningen Fibula är följande:

Vuxen: 10€/person per år
Barn under 12 år: 5€/person per år
Familj: 20€/år (priset gäller 2 vuxna+2 barn under 12år)

För att slutföra registreringen vänligen betala in medlemsavgift till konto:
IBAN: FI79 6601 0010 0830 46
SWIFT/BIC: AABAFI22
Mottagare: Fornföreningen Fibula r.f.
Kom ihåg att skriva in ditt namn+födelseår i meddelanderutan så vi vet att det är du som har betalat.

Registrera din anmälan i formuläret nedan. Fornföreningen Fibula skickar ut medlemsinformation till den adress eller e-postadress du uppgett om du ger ditt samtycke till att få medlemsbrev från Fornföreningen Fibula.

Här hittar du vårt medlemsformulär. (klicka på texten)

Varken vuxna eller minderåriga är försäkrade från Fornföreningen Fibulas sida.

Fornföreningen Fibula och GDPR

I och med den nya europeiska lagen om dataskydd som trädde i kraft 25.5.2018 behöver vi få skriftligt samtycke av dig som medlem i Fornföreningen Fibula r.f. för att få skicka dig medlemsbrev. Vänligen uppdatera dina kontaktuppgifter i formuläret nedan och skicka in det för att ge oss ditt samtycke att skicka dig föreningens medlemsbrev. Ifall du väljer “nej” och inte vill ha medlemsbrev från oss längre, så raderas dina kontaktuppgifter, förutom namn och hemort, från medlemsregistret. Du har alltid möjlighet att ändra ditt samtycke genom att skicka in formuläret på nytt med nytt svar.

Enligt Föreningslagen ska en förening ha register på medlemmarnas fullständiga namn och hemort. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503#a503-1989. För att kunna skicka ut medlemsbrev med information om föreningen och den årliga medlemsavgiften, registrerar vi också e-postadress eller postadress på våra medlemmar. För statistik på åldersfördelningen hos våra medlemmar samlar vi även in födelseår. Statistikuppföljningen är anonymiserad. Våra medlemmars personliga uppgifter delas inte med tredje part.