Föreningen

Fornföreningen Fibulas tillkomst

”Ålands övärld mitt i Östersjön har lockat resande i allt tider alltsedan öarna började befolkas för ca 6000 år sedan.

Saltvik var Ålands vikingatida centrum där vi idag finner de flesta och största gravfälten från yngre järnålder. I Saltviks kommun ligger byn Kvarnbo i vilken Ålands största vikingatida gravfält finns. I Kvarnbo tror man också att den vikingatida handelsplatsen låg, detta grundar man utifrån kommunnamnet Saltvik (en handelsplats och viken där man handlade med salt = Saltvik) (jämför med t.ex. med Haithabu i Schleswig i dagens Tyskland).

Saltviks kommunstyrelse beslöt år 2000 att uppmärksamma vikingatiden i Saltvik och man ville uppmärksamma berättelsen om Hlödver den långe från Saltvik som år 1000 hade följt med Olav Tryggvason på skeppet Ormen Långe för att hämta hem drottning Tyras hemgift till Norge. En arbetsgrupp tillsattes lydande direkt under kommunstyrelsen och gruppen fick arbetsnamnet “Hlödvergruppen” (senare bildades Fornföreningen Fibula ur denna gruppidé). Möten hölls och idéer kläcktes. Till slut fastnade man för modellen en Vikingamarknad.

Den första marknaden år 2000 blev mycket lyckad. Den besöktes av ca 1000 personer. Nutidsvikingar från Sverige hjälpte gruppen med underhållning och hantverkare såg till att det fanns varor i försäljningsstånden, lokala krögare skötte om den vikingatidsinspirerade maten.

År 2006 gästades vikingamarknaden av 6500 besökare och år 2008 slog Fornföreningen Fibulas marknad rekord med över 9600 besökare under tre dagar. År 2009 arrangerades marknaden för tionde gången och besökarna bjöds på ett fullspäckat jubileumsprogram under tiden 23 – 25 juli 2009. Jubileet kommer att gå till historien dels tack vare besöksrekord under en enda dag (under torsdagen besöktes marknaden av 4300 betalande besökare) dels för att marknaden tvingades hålla stängt under fredagen på grund av översvämning orsakad av enorma regnmassor i vikingabyn och på marknadsplatsen. Därpå följande år har antalet marknadsbesökare legat stadigt på ca 9000/marknad varav 300-400 personer av dessa 9000 besökare brukar bestå av besökande nutidsvikingar.

Fornföreningens verksamhet består av mycket mer än bara marknad och arbetet med att hålla gästabud, lägerskolor samt att arrangera stridshirduppvisningar blev en naturlig fortsättning på den första lyckade marknaden. Marknaderna som fortsättningsvis har hållits är lyckade och har lagt den ekonomiska grunden för föreningen och vikingabyn och tack vare dem har Fornföreningen Fibula också haft möjligheten att börja uppföra olika byggnader i material och stilar som var möjliga och troliga under vikingatiden på Åland. De första långhusen som man byggde i vikingabyn samt smedjan är experimentellt arkeologiskt utförda rekonstruktioner av danska byggnadsfynd.

Fornföreningen Fibula brukar också hålla kurser i olika förhistoriska och historiska tekniker och hantverk och inom föreningen bedrivs även olika projekt; den vikingatidsinspirerade krogen Knarren är ett exempel och år 2014 avslutas projektet med att bygga ett experimentellt arkeologiskt rekonstruerat vikingaskepp, ett projekt som har öppnat upp nya möjligheter för föreningen att fortsätta sprida kunskap om vikingatidens Åland.

Levande historia är ett av Fornföreningen Fibulas ledord, glädje och gemenskap är två andra som genomsyrar föreningens verksamhet i stort och smått.

Välkomna att besöka Vikingabyn i Kvarnbo, Saltvik på Åland för att uppleva vikingatiden i nutid!”

Policyn och riktlinjer

Barn- och ungdomsriktlinjer
Drogpolicy
Jämställdhetspolicy
Utvecklings- och hållbarhetsagenda