Borge Swyn – Vikingaskepp

BÅTPROJEKTET “BORGE SWYN” 2012-2014

Fornföreningen Fibula i Saltvik påbörjade våren 2012 bygget av ett vikingatida skepp såsom ett Leaderprojekt vilket blev färdigt våren 2014. Skeppet är 10 m långt och 2,60 m brett. Sjösättning och namngivning skedde lördagen den 14 juni.

Huvudsyftet är att även till Åland återhämta och sprida kunskapen om förhistoriskt råseglings hantverk och -handalag.

Byggledare för projektet var Hasse “Surkråka” Eklund, Uppsala, vår främste tillskyndare. Han var vår mentor och handledare. Träbåtbyggaren Anders Gustavsson i Västerås var co-mentor, co-handledare. Ett stort TACK till dem båda!

Hemmahamn är Kvarnbo, Saltvik.

Följ Fornföreningen Fibula på Facebook!
Du kan också följa Borge Swyn på Facebook.

Kontakt

För frågor om Vikingaskeppet Borge Swyn, kontakta Fornföreningen Fibula per e-post: info(at)fibula.ax

Vi visar upp “Svanen” under vikingamarknaden.

Sponsorer 2012-2014
Ett stort tack till dem alla!

Detta har hänt sedan starten

Projektplan
2014 Skeppsbygget
2013 Skeppsbygget
2012 Skeppsbygget